WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Невиждан пожар до Пазарджик на площадка за стари автомобили