WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 България инвестира 170 млн. лв. за изкуствен интелект 2022 г.