WEBVTT 00:00.000 --> 00:10.000 V картата си я сложих в тестето ако беше истинска щеше да е много ценна.