WEBVTT 00:10.000 --> 00:16.000 Ние работим до късно вечер и няма да спрем докато слънцето не изгрее. 00:16.000 --> 00:21.000 Продължаваме напред без почивка и няма да умрем без бой няма да се предадем. 00:21.000 --> 00:26.000 Ние работим до късно вечер и няма да спрем докато слънцето не изгрее 00:26.000 --> 00:32.000 Продължаваме напред без почивка и няма да умрем без бой няма да се предадем. 00:32.000 --> 00:38.000 Моят живот е истинско състезание и ние не спираме след полунощ продължаваме напред. 00:38.000 --> 00:40.000 Завърших моята кариера за 5 години работа без спиране. 00:40.000 --> 00:43.000 Повтарям това на критиците винаги. Добре дошли в моят кошмар. 00:43.000 --> 00:45.000 На високо напрежение и високо кръвно налягане. 00:45.000 --> 00:49.000 Винаги аз смятам всичко да бъде точно. Вие ме познавате толкова добре и аз знам това. 00:49.000 --> 00:55.000 Целият свят трепери от ефекта на Дре. Аз съм който ме познавате от времето на касетките. 00:55.000 --> 01:00.000 Ние работим до късно вечер и няма да спрем докато слънцето не изгрее. 01:00.000 --> 01:06.000 Продължаваме напред без почивка и няма да умрем без бой няма да се предадем. 01:06.000 --> 01:11.000 Ние работим до късно вечер и няма да спрем докато слънцето не изгрее. 01:11.000 --> 01:17.000 Продължаваме напред без почивка и няма да умрем без бой няма да се предадем 01:17.000 --> 01:20.000 Всичко е точно и напрежението расте. Затова винаги следя всяка моя цел. 01:20.000 --> 01:24.000 Уважавам работата която ме кара да се чувствам прекрасно. 01:24.000 --> 01:27.000 Работата която ме кара да се чувствам прекрасно когато съм на сцената. 01:27.000 --> 01:29.000 И затова феновете ме обичат когато ме видят. 01:29.000 --> 01:34.000 Ние работим до късно вечер и няма да спрем докато слънцето не изгрее. 01:34.000 --> 01:39.000 Продължаваме напред без почивка и няма да умрем без бой няма да се предадем. 01:39.000 --> 01:45.000 Ние работим до късно вечер и няма да спрем докато слънцето не изгрее. 01:45.000 --> 01:50.000 Продължаваме напред без почивка и няма да умрем без бой няма да се предадем.