WEBVTT 00:11.000 --> 00:18.000 Сънувах, че цялото време беше пресъхнало 00:20.000 --> 00:27.000 И животът беше като комета, падаща от небето 00:29.000 --> 00:36.000 Събудих се уплашена под зората, така ясно ми беше 00:38.000 --> 00:44.000 Колко ценно е времето, което имаме 00:45.000 --> 00:51.000 Не сме ли достатъчно мъдри, за да дадем всичко, което всъщност сме 00:54.000 --> 01:01.000 Със сигурност сме достатъчно ярки, за да засенчим звездите 01:03.000 --> 01:10.000 Но човешкият род е толкова загубен в откриването на своя път 01:12.000 --> 01:20.000 Но ние имаме възможност да променим нещата, докато дишаме 01:33.000 --> 01:41.000 И може да се молите на Господ или да го наречете съдба 01:42.000 --> 01:48.000 Но мисля, че просто крием всичко, което можем да бъдем 01:49.000 --> 01:56.000 Не сме ли достатъчно мъдри, за да дадем всичко от себе си 01:58.000 --> 02:05.000 Със сигурност сме достатъчно ярки, за да засенчим звездите 02:07.000 --> 02:14.000 Но човешкият род е толкова загубен в откриването на своя път 02:16.000 --> 02:23.000 Но ние имаме възможност да променим нещата, докато дишаме 02:28.000 --> 02:35.000 Всичко, което всъщност искам да знам, е какво правим тук 02:37.000 --> 02:45.000 Дали просто не си губим времето, живеейки година за година 02:46.000 --> 02:53.000 На този голям свят, никой не може да изиграе нашата роля 02:55.000 --> 03:02.000 Не е ли време просто да се събудиш и да дадеш всичко от себе си 03:02.000 --> 03:08.000 Не сме ли достатъчно мъдри, за да дадем всичко, което всъщност сме 03:11.000 --> 03:18.000 Със сигурност сме достатъчно ярки, за да засенчим звездите 03:20.000 --> 03:26.000 Но човешкият род е толкова загубен в откриването на своя път 03:29.000 --> 03:36.000 Ние имаме възможност да променим нещата, докато дишаме 04:14.000 --> 04:21.000 Ние имаме възможност да променим нещата, докато дишаме 04:23.000 --> 04:35.000 Ние имаме възможност да променим нещата, докато дишаме