WEBVTT 00:07.440 --> 00:22.388 (♪ ♪) (♪ ♪) 00:22.422 --> 00:31.195 (♪ ♪) (♪ ♪) 00:31.236 --> 00:39.035 ♪ Ah-la la la la la ♪ ♪ А-ла ла ла ла ла ♪ 00:39.077 --> 00:42.121 ♪ People say I'm not gonna change ♪ ♪ Хората казват, че няма да се променя ♪ 00:42.121 --> 00:45.207 ♪ Not gonna change I know that you like that ♪ ♪ Няма да се променя Знам, че ти харесва това ♪ 00:45.249 --> 00:48.585 ♪ You know where my mind's at Can't be tamed ♪ ♪ Знаеш къде е умът ми Не мога да се укротя ♪ 00:48.627 --> 00:51.546 ♪ I'm not gonna play Not gonna play ♪ ♪ Няма да играя Няма да играя ♪ 00:51.588 --> 00:55.174 ♪ Oh no I ain't like that Fuck 'em I'm a wild cat ♪ ♪ О, не, не съм такъв, майната им, аз съм дива котка ♪ 00:55.216 --> 00:57.093 ♪ Baby break my heart ♪ ♪ Бебе разби ми сърцето ♪ 00:57.134 --> 01:01.138 ♪ Give me all you got Don't ask why why why ♪ ♪ Дай ми всичко, което имаш Не питай защо защо защо ♪ 01:01.180 --> 01:03.328 ♪ Don't be shy shy shy ♪ Не се срамувай срамежлив 01:03.328 --> 01:05.183 ♪ Is it love or lust ♪ ♪ Любов ли е или похот ♪ 01:05.224 --> 01:09.270 ♪ I can't get enough Don't ask why why why ♪ ♪ Не мога да се наситим Не питай защо защо защо ♪ 01:09.312 --> 01:11.397 ♪ Don't be shy shy shy ♪ ♪ Не се срамувай срамежлив ♪ 01:11.397 --> 01:15.192 ♪ La la la la la La la la la la ♪ ♪ Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ♪ 01:15.234 --> 01:19.321 ♪ La la la la la Ta da da da da ♪ ♪ Ла ла ла ла ла Та да да да ♪ 01:19.362 --> 01:23.199 ♪ Ta la la la la La la la la la ♪ ♪ Та ла ла ла ла ла ла ла ла ла ♪ 01:23.241 --> 01:26.952 ♪ La la la la la Ta da da da da ♪ ♪ Ла ла ла ла ла Та да да да ♪ 01:26.952 --> 01:29.538 ♪ People say I'm not Gonna change ♪ ♪ Хората казват, че няма да се променя ♪ 01:29.580 --> 01:32.833 ♪ Not gonna change I know that you like that ♪ ♪ ще се променя Знам, че харесваш това ♪ 01:32.833 --> 01:34.626 ♪ You know where my mind's at ♪ ♪ Знаеш къде е ума ми ♪ 01:34.667 --> 01:37.253 ♪ Can't be tamed I'm not gonna play ♪ ♪ Не мога да се опитомя Няма да играя ♪ 01:37.295 --> 01:40.673 ♪ Not gonna play Oh no I ain't like that ♪ ♪ Няма да играя О, не, не съм такъв ♪ 01:40.714 --> 01:43.050 ♪ Fuck 'em I'm a wild cat ♪ ♪ Майната им, аз съм дива котка ♪ 01:43.092 --> 01:47.179 ♪ Baby break my heart Give me all you got ♪ ♪ Бебе разби сърцето ми Дай ми всичко, което имаш ♪ 01:47.220 --> 01:51.265 ♪ Don't ask why why why Don't be shy shy shy ♪ ♪ Не питай защо защо Не се срамувай срамежлив ♪ 01:51.307 --> 01:55.144 ♪ Is it love or lust I can't get enough ♪ ♪ Любов ли е или похот, не мога да се наситим 01:55.144 --> 01:59.022 ♪ Don't ask why why why Don't be shy shy shy ♪ ♪ ♪ Не питай защо защо не се срамувай срамежлив ♪ 01:59.364 --> 02:03.485 ♪ La la la la la La la la la la ♪ ♪ ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ♪ 02:03.526 --> 02:07.280 ♪ La la la la la Ta da da da da ♪ ♪ Ла ла ла ла ла Та да да да ♪ 02:07.321 --> 02:11.158 ♪ Ta la la la la La la la la la ♪ ♪ Та ла ла ла ла ла ла ла ла ♪ 02:11.334 --> 02:15.118 ♪ La la la la la Ta da da da da ♪ ♪ Ла ла ла ла ла Та да да да ♪ 02:15.240 --> 02:21.747 ♪ Show yourself beautiful Wanna get emotional oh-oh-oh ♪ ♪ Покажи себе си красива Искаш ли да станеш емоционален о- о-о ♪ 02:21.798 --> 02:25.802 ♪ Mmmm Follow me, easy now ♪ ♪ Мммм Следвайте ме, лесно сега ♪ 02:25.937 --> 02:31.008 ♪ We could work a miracle Oh-oh-oh ♪ ♪ Бихме могли да направим чудо О-о-о ♪ 02:31.471 --> 02:35.875 ♪ Baby break my heart Give me all you got ♪ ♪ Бебе разби сърцето ми Дай ми всичко, което имаш ♪ 02:35.875 --> 02:39.501 ♪ Don't ask why why why Don't be shy shy shy ♪ ♪ Не питай защо защо защо не се срамувай срамежлив ♪ 02:39.501 --> 02:43.247 ♪ Is it love or lust I can't get enough ♪ ♪ Любов ли е или похот, не мога да се наситим ♪ 02:43.247 --> 02:47.652 ♪ Don't ask why why why Don't be shy shy shy ♪ ♪ Не питай защо защо защо Не се срамувай срамежлив ♪ 02:48.567 --> 02:58.958 (Footsteps) (Стъпки)