WEBVTT 00:15.000 --> 00:21.000 Ако си тръгваш, затвори вратата 00:22.000 --> 00:28.000 Аз не очаквам вече никого 00:30.000 --> 00:36.000 Чуй ме как стена, лежейки на пода 00:37.000 --> 00:43.000 Не съм сигурен дали съм пиян или мъртъв 00:45.000 --> 00:52.000 Аз съм слепец, аз съм слепец... 00:52.000 --> 00:57.000 и моят свят е избледнял 00:59.000 --> 01:03.000 Когато слепецът плаче, 01:03.000 --> 01:13.000 ти знаеш, Господи, няма по-тъжна история от това... 02:13.000 --> 02:19.000 Някога имах приятел в тази стая, 02:21.000 --> 02:27.000 бяха добри времена, но всичко свърши много бързо 02:28.000 --> 02:34.000 През студените месеци в тази стая 02:35.000 --> 02:42.000 ние намирахме смисъл във всичко, което правихме 02:43.000 --> 02:50.000 Аз съм слепец, аз съм слепец... 02:50.000 --> 02:56.000 сега стаята ми е студена 02:57.000 --> 03:01.000 Когато слепецът плаче, 03:01.000 --> 03:13.000 ти знаеш, Господи, какво чувства той в душата си...