WEBVTT 00:19.000 --> 00:26.000 В края на отминаващия ден ангелите слизат, за да останат завинаги 00:26.000 --> 00:32.000 И всички тихи шепоти ще бъдат отнесени надалеч 00:32.000 --> 00:40.000 Заедно с лежащите в ъгъла чифт обувки с висок ток 00:40.000 --> 00:46.000 На стената са окачени златото и среброто за блуса 00:47.000 --> 00:54.000 Още един от многото пропуснати залези 00:54.000 --> 00:59.000 Още един от многото по пътя 01:01.000 --> 01:08.000 А след падането на мрака вратата остава винаги отворена, 01:08.000 --> 01:16.000 с надеждата да се появи някой друг 02:11.000 --> 02:18.000 Някой чака зад една незаключена врата... 02:19.000 --> 02:25.000 Посивелите кръгове отгоре падат празни на пода 02:26.000 --> 02:32.000 Пукнатините по стените са станали твърде големи 02:32.000 --> 02:40.000 Уверената ръка се провлачва, страхувайки се да посрещне зората 02:40.000 --> 02:47.000 Още един от многото пропуснати залези 02:47.000 --> 02:53.000 Още един от многото по пътя 02:54.000 --> 03:00.000 А след падането на мрака вратата остава винаги отворена, 03:01.000 --> 03:11.000 с надеждата да се появи някой друг