WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Рисувам морето и залеза ... В огнени цветове