WEBVTT 00:20.000 --> 00:30.000 Gerard Joling - The Promise Of Love Обещание за любов 00:44.497 --> 00:47.522 Life is a flower ============ Животът е цвете, 00:47.818 --> 00:50.818 That grows from the heart =================== което расте от сърцето. 00:53.373 --> 00:56.698 longs for It the water ================ То копнее за водата, 00:56.911 --> 00:59.911 To fall from the stars ================= падаща от звездите. 01:02.383 --> 01:05.383 We try to survive ============== Ние се опитваме да оцелеем 01:06.000 --> 01:09.859 In the river of life ============== в реката на живота. 01:12.590 --> 01:16.439 Hold me now ============ Притесни ме сега, 01:17.197 --> 01:20.077 Don't let go ========== и не си отивай. 01:20.466 --> 01:25.466 'Cause I don't wanna spend this night alone ================================== Защото не искам да прекарам тази нощ сам. 01:28.362 --> 01:31.169 We'll get by ========= Ще го получиш, 01:31.424 --> 01:34.387 In the nick of time ============== в последния момент. 01:34.387 --> 01:40.284 All that I need is the promise I read in your eyes =================================== Всичко от което се нуждая е обещанието, прочетох го в очите 01:40.714 --> 01:45.521 The promise of love ================ Обещанието за ЛЮБОВ!!! 01:51.673 --> 01:54.667 For in the morning ================ Четири часа е сутринта. 01:55.000 --> 01:57.932 This immortal night ============= Безсмъртна нощ, 02:00.714 --> 02:03.584 Deep in the heartland ================== Дълбокo в сърцето. 02:04.259 --> 02:07.398 I'll be your guide ============== Ще бъда твоя водач. 02:09.776 --> 02:12.776 We're never sure ============== Никога не сме сигурни, 02:13.000 --> 02:16.890 But the feeling is pure ================ но чувствата са чисти. 02:19.735 --> 02:23.501 Hold me now =========== Притесни ме сега, 02:24.342 --> 02:27.553 Don't let go ========== и не си отивай. 02:27.553 --> 02:33.667 'Cause I don't wanna spend this night alone =============================== Защото не искам да прекарам тази нощ сам. 02:35.455 --> 02:38.466 We'll get by ========== Ще го получиш, 02:38.466 --> 02:41.518 In the nick of time. =============== в последния момент. 02:41.518 --> 02:47.584 All that I need us the promise I read in your eyes ================================= Всичко от което се нуждая е обещанието, прочетох го в очите ти 02:47.787 --> 02:52.418 The promise of love ================= Обещанието за ЛЮБОВ!!! 03:27.000 --> 03:30.574 Hold me now ============ Притесни ме сега, 03:31.673 --> 03:34.791 Don't let go ========== и не си отивай. 03:35.046 --> 03:40.046 'Cause I don't wanna spend this night alone =============================== Защото не искам да прекарам тази нощ сам. 03:42.621 --> 03:45.594 We'll get by ========== Ще го получиш, 03:45.663 --> 03:48.704 In the nick of time. ============== в последния момент. 03:48.704 --> 03:54.704 All that I need us the promise I read in your eyes ================================== Всичко от което се нуждая е обещанието, прочетох го в очите т 03:55.000 --> 04:01.000 The promise of love ================ Обещанието за ЛЮБОВ!!!