WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 . . . Невероятната красота на Земята! - Недокоснато от човека! Wonderful . . .