WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Зеления сертификат в България от 21 октомври 2021 г. четвъртък - къде ще го изискват и как ще учат учениците