WEBVTT 00:35.000 --> 00:44.000 Мъдрецът каза: "Върви по този път към светлината на зората. 00:44.000 --> 00:53.000 Вятърът ще духа право в лицето ти, докато годините отминават край теб. 00:53.000 --> 01:02.000 Чуй вътрешния си глас - това е зовът на сърцето ти. 01:02.000 --> 01:10.000 Затвори очи и ще откриеш изход от мрака." 01:12.000 --> 01:17.000 Ето, аз съм тук! (Aз съм тук) 01:17.000 --> 01:21.000 Ще ми изпратиш ли ангел? 01:21.000 --> 01:26.000 Ето, аз съм тук (Aз съм тук) 01:26.000 --> 01:37.000 в страната, където изгрява утринната звезда 01:46.000 --> 01:55.000 Мъдрецът каза: "Намерѝ своето място в окото на бурята. 01:55.000 --> 02:04.000 Търсѝ розите по пътя, но се пази от бодлите." 02:05.000 --> 02:11.000 Ето, аз съм тук! (Aз съм тук) 02:11.000 --> 02:14.000 Ще ми изпратиш ли ангел? 02:14.000 --> 02:20.000 Ето, аз съм тук (Aз съм тук) 02:20.000 --> 02:31.000 в страната, където изгрява утринната звезда 02:40.000 --> 02:49.000 Мъдрецът каза: "Вдигни ръката си и се докосни до магията. 02:49.000 --> 02:57.000 Намерѝ пътя към обетованата земя, просто повярвай в себе си! 02:58.000 --> 03:07.000 Чуй вътрешния си глас - това е зовът на сърцето ти. 03:07.000 --> 03:15.000 Затвори очи и ще откриеш изход от мрака." 03:17.000 --> 03:22.000 Ето, аз съм тук! (Aз съм тук) 03:22.000 --> 03:26.000 Ще ми изпратиш ли ангел? 03:26.000 --> 03:31.000 Ето, аз съм тук (Aз съм тук) 03:31.000 --> 03:35.000 в страната, където изгрява утринната звезда 03:35.000 --> 03:40.000 Ето, аз съм тук! (Aз съм тук) 03:40.000 --> 03:43.000 Ще ми изпратиш ли ангел? 03:43.000 --> 03:49.000 Ето, аз съм тук (Aз съм тук) 03:49.000 --> 03:53.000 в страната, където изгрява утринната звезда 03:53.000 --> 03:58.000 Ето, аз съм тук! (Aз съм тук) 03:58.000 --> 04:01.000 Ще ми изпратиш ли ангел? 04:01.000 --> 04:07.000 Ето, аз съм тук (Aз съм тук) 04:07.000 --> 04:11.000 в страната, където изгрява утринната звезда 04:11.000 --> 04:16.000 Ето, аз съм тук! (Aз съм тук) 04:16.000 --> 04:19.000 Ще ми изпратиш ли ангел? 04:19.000 --> 04:25.000 Ето, аз съм тук (Aз съм тук) 04:25.000 --> 04:28.000 в страната, където изгрява утринната звезда