WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 ♛~ A Thousand Years S ღ 1 ♛ Обичам те от хиляди години ♛ ~🦋 00:20.000 --> 00:24.000 Сърцето бие бързо, 00:25.000 --> 00:27.000 Цветове и обещания, 00:28.000 --> 00:31.000 Как да сме смели? 00:32.000 --> 00:34.000 Как ще мога да обичам, 00:35.000 --> 00:39.000 Когато се страхувам да падна? 00:40.000 --> 00:44.000 Но, виждайки те как устояваш сам, 00:45.000 --> 00:47.000 Всичките ми съмнения изведнъж, 00:48.000 --> 00:53.000 Изчезват по някакъв начин, 00:54.000 --> 01:01.000 Една стъпка по-близо, 01:02.000 --> 01:06.000 Умирах всеки ден, чакайки те, 01:07.000 --> 01:10.000 Любими, не се страхувай, 01:11.000 --> 01:16.000 Обичам те от хиляда години, 01:17.000 --> 01:22.000 Ще те обичам още хиляда,