WEBVTT 00:02.000 --> 00:08.000 Лека нощ, лека нощ, на тези които още не могат да заспят 00:09.000 --> 00:16.000 Лека нощ, лека нощ, на тези които вече сънуват още един сън.