WEBVTT 00:41.000 --> 00:47.000 Отдалеч, от много далечно разстояние 00:47.000 --> 00:53.000 аз чувам твоя глас и думите, които изговаряш 00:53.000 --> 01:01.000 Ти си тръгна завинаги и твоята любов вече я няма, 01:01.000 --> 01:09.000 но аз все още изпитвам силни чувства... към теб! 01:34.000 --> 01:40.000 Ти ме остави да плача, ти ме остави сам 01:40.000 --> 01:47.000 Двамата с теб да сме заедно - това някога изглеждаше съвсем непоклатимо 01:47.000 --> 01:54.000 Щитът на любовта е счупен и огънят в теб вече го няма 01:54.000 --> 02:00.000 Сега съм оставен сам със себе си 02:00.000 --> 02:07.000 Върни се и остани, не ме оставяй в самота 02:07.000 --> 02:16.000 Не чуваш ли как се моля? Завинаги... завинаги... 02:16.000 --> 02:22.000 Аз искам теб... 02:24.000 --> 02:29.000 до края на живота си! 02:29.000 --> 02:36.000 Аз искам теб... 02:37.000 --> 02:43.000 до края на живота си! 02:44.000 --> 02:49.000 До края на живота си! 03:14.000 --> 03:20.000 Във всеки миг аз мисля за теб, 03:20.000 --> 03:27.000 ала изглежда няма нищо, което мога да направя 03:27.000 --> 03:33.000 Ако има нещо, което мога да ти кажа, 03:34.000 --> 03:39.000 за да те върна някой ден... 03:40.000 --> 03:47.000 Върни се и остани, не ме оставяй в самота 03:47.000 --> 03:56.000 Не чуваш ли как се моля? Завинаги... завинаги... 03:56.000 --> 04:02.000 Аз искам теб... 04:04.000 --> 04:09.000 до края на живота си! 04:09.000 --> 04:16.000 Аз искам теб... 04:17.000 --> 04:23.000 до края на живота си! 04:25.000 --> 04:29.000 До края на живота си! 06:02.000 --> 06:09.000 Аз искам теб... 06:11.000 --> 06:16.000 до края на живота си! 06:16.000 --> 06:22.000 Аз те желая, 06:22.000 --> 06:30.000 защото имам нужда от теб до края на живота си! 06:30.000 --> 06:37.000 Аз искам теб, искам теб... 06:37.000 --> 06:42.000 до края на живота си! 06:42.000 --> 06:51.000 Аз искам теб (за мен ти винаги ще бъдеш единствена...) 06:51.000 --> 06:56.000 до края на живота ми! (До края на живота ми!) 06:56.000 --> 07:04.000 Аз искам теб (искам да си близо до мен...) 07:04.000 --> 07:09.000 до края на живота ми! 07:09.000 --> 07:17.000 Аз те желая, защото имам нужда от теб... 07:17.000 --> 07:27.000 до края на живота ми! (До края на живота ми!) 07:29.000 --> 07:32.000 Да!