WEBVTT 00:44.455 --> 00:50.705 *** Σαββατόβραδα βουλιάζω - σαν καράβι από χαρτί *** *** СЪБОТА ВЕЧЕР ПОТЪВАМ - КАТО КОРАБ ОТ ХАРТИЯ *** 00:50.705 --> 00:57.000 *** σ’ένα ρούχο σου γαλάζιο - και πελώρια γιατί *** *** С ТВОЯ ДРЕХА В СИНЬО И ПРЕКАЛЕННО МНОГО - ЗАЩО *** 00:57.000 --> 01:03.245 *** Σαββατόβραδα θ’ανάψει η απέναντι γιορτή *** *** СЪБОТА ВЕЧЕР ЩЕ БЛЕСНЕ - ОТСРЕЩА ПРАЗНУВАТ *** 01:03.245 --> 01:10.370 *** Θα φοβάμαι μη χαράξει - στις κουρτίνες Κυριακή *** *** СТРАХУВАМ СЕ - ДА НЕ СЕ ПОЯВИ - ВЪРХУ ПЕРДЕТАТА - НЕДЕЛЯ *** 01:11.764 --> 01:17.915 *** Τα σαββατοκύριακα μου είναι ένα μαρτύριο *** *** УИКЕНДИТЕ МИ СА ЕДНО МЪЧЕНИЕ *** 01:17.915 --> 01:24.149 *** το ποτό και η μοναξιά μου σκέτο δηλητήριο *** *** АЛКОХОЛЪТ И САМОТАТА МИ - ЧИСТА ОТРОВА *** 01:24.149 --> 01:30.462 *** Τα σαββατοκύριακα μου - δεν τα καταδέχεσαι *** *** В ПОЧИВНИТЕ МИ ДНИ - НЕ БЛАГОВОЛЯВАШ ДА ИДВАШ *** 01:30.462 --> 01:37.812 *** Ξέρεις τα αισθήματά μου - μα ποτέ δεν έρχεσαι *** *** ЗНАЕШ КАКВО ЧУВСТВАМ КЪМ ТЕБ - НО НИКОГА НЕ ИДВАШ *** 01:54.608 --> 02:00.983 *** Σαββατόβραδα στα κρύα - θα σε ψάχνω του βυθού *** *** В СТУДЕНАТА СЪБОТА - ЩЕ ТЕ ТЪРСЯ НА МОРСКОТО ДЪНО *** 02:00.983 --> 02:07.166 *** Είχε το φιλί μαγεία - λάμψη του παραμυθιού *** *** ЦЕЛУВКАТА ИМАШЕ МАГИЯ - БЛЯСЪКЪТ НА ПРИКАЗКАТА *** 02:07.166 --> 02:13.440 *** Σαββατόβραδο - σαν ψέμα - όσες ήπιαμε στιγμές *** *** СЪБОТА ВЕЧЕР - КАТО НА ЛЪЖА - СЕ НАСЛАЖДАВАХМЕ НА ВСЕКИ МОМЕНТ *** 02:13.440 --> 02:21.000 *** συνηθίζω μ’άλλο βλέμμα - μέρες καθημερινές *** *** ПРИВИКВАМ ДА ГЛЕДАМ С ДРУГ ПОГЛЕД - НА ЕЖЕДНЕВИЕТО *** 02:21.657 --> 02:28.100 *** Τα σαββατοκύριακα μου είναι ένα μαρτύριο *** *** УИКЕНДИТЕ МИ СА ЕДНО МЪЧЕНИЕ *** 02:28.100 --> 02:34.359 *** το ποτό και η μοναξιά μου σκέτο δηλητήριο *** *** АЛКОХОЛЪТ И САМОТАТА МИ - ЧИСТА ОТРОВА *** 02:34.359 --> 02:40.654 *** Τα σαββατοκύριακα μου - δεν τα καταδέχεσαι *** *** В ПОЧИВНИТЕ МИ ДНИ - НЕ БЛАГОВОЛЯВАШ ДА ИДВАШ *** 02:40.654 --> 02:47.626 *** Ξέρεις τα αισθήματά μου - μα ποτέ δεν έρχεσαι *** *** ЗНАЕШ КАКВО ЧУВСТВАМ КЪМ ТЕБ - НО НИКОГА НЕ ИДВАШ *** 02:47.626 --> 02:53.805 *** Τις υπόλοιπές μου ημέρες - ανταλλάσσω καλημέρες *** *** ПРЕЗ ОСТАНАЛИТЕ МИ ДНИ - СИ РАЗМЕНЯМ ПО ЕДНО - ДОБЪР ДЕН *** 02:53.805 --> 03:00.126 *** Έχω εξόδους συζητήσεις - στα ρηχά περιπλανήσεις *** *** ИМАМ РАЗХОДИ - ВОДЯ РАЗГОВОРИ - И РЯДКО СЕ РАЗХОЖДАМ *** 03:00.126 --> 03:06.224 *** στη δουλειά υπερωρίες και καινούργιες εμπειρίες *** *** ИЗВЪНРЕДНИ ЧАСОВЕ НА РАБОТА И НОВИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ *** 03:06.224 --> 03:14.412 *** Μα βέλη στην καρδιά μου τα σαββατοκύριακά μου *** *** НО СТРЕЛИ В СЪРЦЕТО МИ СА МОИТЕ СЪБОТИ И НЕДЕЛИ *** 03:30.431 --> 03:36.727 *** Τα σαββατοκύριακα μου είναι ένα μαρτύριο *** *** УИКЕНДИТЕ МИ СА ЕДНО МЪЧЕНИЕ *** 03:36.727 --> 03:42.876 *** το ποτό και η μοναξιά μου σκέτο δηλητήριο *** *** АЛКОХОЛЪТ И САМОТАТА МИ - ЧИСТА ОТРОВА *** 03:42.876 --> 03:49.130 *** Τα σαββατοκύριακα μου - δεν τα καταδέχεσαι *** *** В ПОЧИВНИТЕ МИ ДНИ - НЕ БЛАГОВОЛЯВАШ ДА ИДВАШ *** 03:49.130 --> 03:57.097 *** Ξέρεις τα αισθήματά μου - μα ποτέ δεν έρχεσαι *** *** ЗНАЕШ КАКВО ЧУВСТВАМ КЪМ ТЕБ - НО НИКОГА НЕ ИДВАШ ***