WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 ЗАБРАНЕНАТА ЯБЪЛКА-111-ЕПИЗОД