WEBVTT 00:30.000 --> 00:36.000 Аз си спомням как валеше дъжда, 00:38.000 --> 00:44.000 той беше студен в сърцето на града 00:45.000 --> 00:51.000 Все още търся смисъла на живота 00:52.000 --> 00:58.000 в един свят, изпълнен със сияещи очи 00:59.000 --> 01:06.000 Аз искам да се върнеш, там, където би трябвало да бъдеш 01:07.000 --> 01:13.000 Никога не съм изпитвал толкова силно разгаряща се любов 01:14.000 --> 01:21.000 Не го ли усещаш? Почувствай го в сърцето си - 01:21.000 --> 01:27.000 как нищо не може да ни раздели... 01:27.000 --> 01:34.000 Твоят живот, твоят живот не е достатъчно близо до рая 01:34.000 --> 01:41.000 Твоят живот и сърцето ти са все още студени като лед 01:41.000 --> 01:49.000 Твоят живот, твоят живот не е достатъчно близо до рая 01:49.000 --> 01:57.000 Твоят живот и сърцето ти са все още студени като лед 02:12.000 --> 02:19.000 Бях толкова самотен, толкова самотен и равнодушен 02:19.000 --> 02:26.000 Нямаше нищо, нищо на което да се опра 02:27.000 --> 02:33.000 Опитах се да спра своя плач, да не плача по цял ден 02:34.000 --> 02:40.000 Всичко, което искам е ти да останеш при мен... 02:40.000 --> 02:47.000 Твоят живот, твоят живот не е достатъчно близо до рая 02:47.000 --> 02:53.000 Твоят живот и сърцето ти са все още студени като лед 02:54.000 --> 03:02.000 Твоят живот, твоят живот не е достатъчно близо до рая 03:02.000 --> 03:10.000 Твоят живот и сърцето ти са все още студени като лед 03:38.000 --> 03:45.000 Твоят живот, твоят живот не е достатъчно близо до рая 03:45.000 --> 03:52.000 Твоят живот и сърцето ти са все още студени като лед 03:53.000 --> 04:00.000 Твоят живот, твоят живот не е достатъчно близо до рая 04:00.000 --> 04:07.000 Твоят живот и сърцето ти са все още студени като лед 04:07.000 --> 04:11.000 (Твоят живот) 04:11.000 --> 04:15.000 Постоянно мисля за любовта, 04:15.000 --> 04:18.000 (Твоят живот) 04:18.000 --> 04:22.000 ала е много трудно да я намериш 04:22.000 --> 04:25.000 (Твоят живот) 04:25.000 --> 04:29.000 Ние градихме планина от любов, 04:29.000 --> 04:33.000 (Твоят живот) 04:33.000 --> 04:37.000 достатъчно висока, за да достигнем небесата... 04:37.000 --> 04:40.000 (Твоят живот) 04:40.000 --> 04:44.000 Студен като лед, това не е рая... 04:44.000 --> 04:48.000 (Твоят живот) 04:48.000 --> 04:55.000 Такъв е живота...