WEBVTT 00:03.000 --> 00:07.000 Всяка тухла и всеки камък 00:08.000 --> 00:09.000 В света, който създаваме, 00:10.000 --> 00:12.000 Ще бъдат изгубени 00:13.000 --> 00:17.000 Ако аз... о ...о ... о . . . ако не мога да те почувствам тук,.. с мен 00:18.000 --> 00:19.000 ... о ...о ...о . . . 00:20.000 --> 00:23.000 В сънищата си, изричам името ти 00:24.000 --> 00:27.000 Но когато се събудя, трябва да докосна лицето ти 00:28.000 --> 00:29.000 Защото аз... 00:30.000 --> 00:33.000 Трябва да те почувствам тук,... с мен 00:34.000 --> 00:36.000 ... о ...о ...о . . . 00:37.000 --> 00:40.000 Ти можеш да спреш тази болка 00:41.000 --> 00:43.000 Защото ти си този, от когото се нуждая. 00:44.000 --> 00:51.000 Ще горя, ще горя за теб 00:52.000 --> 00:55.000 С огън и ярост... Огън и ярост 00:56.000 --> 00:59.000 С огън и ярост... Огън и ярост 01:00.000 --> 01:06.000 Сърцето ме боли, ... сърцето ме боли за теб 01:07.000 --> 01:10.000 Любовта ти гори в мен с огън и ярост 01:11.000 --> 01:15.000 Любовта ти гори в мен с огън и ярост 01:16.000 --> 01:18.000 .. о ...о ...о . . . 01:19.000 --> 01:21.000 Ако замръзна, ти си пламъкът... 01:22.000 --> 01:25.000 If I freeze you are the flame. Ако замръзна, ти си пламъкът. 01:26.000 --> 01:29.000 Ти стопляш сърцето ми, над мен вали твоят дъжд