WEBVTT 00:08.000 --> 00:11.000 ~ Коя година сме ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 00:12.000 --> 00:17.000 ~ Какъв ден е ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 00:19.000 --> 00:25.000 ~ Това време е да живеем с теб ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 00:28.000 --> 00:35.000 ~ Ръцете ми, както виждаш,не трепват вече ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 00:37.000 --> 00:40.000 ~ И аз имам в душата ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 00:43.000 --> 00:50.000 ~ В дъното на душата e необятно небе ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 00:51.000 --> 00:53.000 ~ И необятна любов ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 00:54.000 --> 01:02.000 ~ И след това отново обичам любовта към теб ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 01:03.000 --> 01:10.000 ~ Сини реки... хълмове... и полета...~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙... 01:14.000 --> 01:19.000 ~ И там са сладките ми мечти ~ ...💙 ... ~ ღ ~ ...💙...