WEBVTT 00:31.000 --> 00:30.000 ˙·٠• ВЪВ НОЩТА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:32.000 --> 00:34.000 ˙·٠• КОГАТО ПАДНЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:35.000 --> 00:38.000 ˙·٠• МРАК...И НАД ЗЕМЯТА Е ТЪМНО ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:39.000 --> 00:41.000 ˙·٠• И ЛУНАТА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:42.000 --> 00:43.000 ˙·٠• Е ЕДИНСТВЕНАТА ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:44.000 --> 00:45.000 ˙·٠• СВЕТЛИНА КОЯТО ВИЖДАМЕ ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:48.000 --> 00:50.000 ˙·٠• НЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:51.000 --> 00:54.000 ˙·٠• НЕ..НЯМА ДА СЕ СТРАХУВАМ ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:55.000 --> 00:56.000 ˙·٠• ДОКАТО ТИ СИ ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:57.000 --> 00:58.000 ˙·٠• ОСТАНАЛ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:59.000 --> 01:00.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:01.000 --> 01:03.000 ˙·٠• О darling, darling,(мили...мили) ОСТАНИ!!!˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:04.000 --> 01:05.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:06.000 --> 01:07.000 ˙·٠• О! ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:08.000 --> 01:09.000 ˙·٠• ДО МЕН! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:10.000 --> 01:11.000 ˙·٠• О ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:12.000 --> 01:13.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:14.000 --> 01:15.000 ˙·٠• О darling, darling,(мили...мили) ОСТАНИ!!!˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:16.000 --> 01:17.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:21.000 --> 02:23.000 ˙·٠• АКО НЕБЕТО ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:24.000 --> 02:26.000 ˙·٠• НЯКОГА ~╰⊱♡⊱ ♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:28.000 --> 02:29.000 ˙·٠• НЯМА ДА Е ТАМ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:30.000 --> 02:32.000 ˙·٠• О И ПЛАНИНИТЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:33.000 --> 02:35.000 ˙·٠• РУХНАТ В МОРЕТО ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:36.000 --> 02:39.000 ˙·٠• НЯМА ДА ПЛАЧА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:40.000 --> 02:42.000 ˙·٠• НЯМА ДА СЕ СТРАХУВАМ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:43.000 --> 02:44.000 ˙·٠• НЯМА ДА ПЛАЧА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:45.000 --> 02:47.000 ˙·٠• НЯМА ДА ОТРОНЯ ДОРИ И ЕДНА СЪЛЗА˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:48.000 --> 02:49.000 ˙·٠• ДОКАТО ТИ СИ ОЩЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:50.000 --> 02:51.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:52.000 --> 02:54.000 ˙·٠• О darling, darling,(мили...мили) ОСТАНИ!!!˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 ♛ 02:55.000 --> 02:57.000 ˙·٠• ВИНАГИ КОГАТО ИМАШ ПРОБЛЕМИ˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:58.000 --> 03:00.000 ˙·٠• ПРОСТО ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:01.000 --> 03:02.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:03.000 --> 03:04.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:05.000 --> 03:06.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:07.000 --> 03:08.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:38.000 --> 03:39.000 ˙·٠• О darling, darling,(мили...мили) ОСТАНИ!!!˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 ♛ 03:40.000 --> 03:43.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:44.000 --> 03:45.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:46.000 --> 03:47.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:48.000 --> 03:49.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:50.000 --> 03:51.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸