WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 Ямач, не можеш да спасиш никого, жертвайки се. Разбери го това вече. 00:09.000 --> 00:15.000 Животът се състои от грешни избори. И да се примириш с това се нарича живот. 00:17.000 --> 00:23.000 Но ако има нещо по-лошо от това, това е, хората, които обичаш да плащат за твоите грешки. 00:24.000 --> 00:27.000 Как можа да й разрешиш? Как остави жената да отиде там? 00:27.000 --> 00:31.000 За кого говорите? Отговорете! 00:32.000 --> 00:33.000 ФИНАЛ 00:35.000 --> 00:39.000 Нали щяхте да видите слънчеви дни, момчета? Ето ви слънчеви дни! 00:39.000 --> 00:40.000 ПОНЕДЕЛНИК 00:45.000 --> 00:46.000 Чичо! 00:47.000 --> 00:50.000 ПОСЛЕДЕН ТАНЦ 00:51.000 --> 00:54.000 Или ще живеем заедно, или ще умрем заедно. 00:54.000 --> 00:55.500 Няма друг начин.