WEBVTT 00:00.300 --> 00:05.000 Ти си длъжен да ми дадеш обещание. - Какво обещание? 00:06.800 --> 00:09.000 Ще останеш жив. 00:13.000 --> 00:15.000 Не, не, това е невъзможно. 00:15.000 --> 00:19.000 Племенник, първо, ти си най-малкият от Кочовалъ. 00:19.000 --> 00:25.000 Второ, ако нещо се случи с нас, ти ще защитаваш потомството на Кочовалъ. 00:26.000 --> 00:30.000 Бях ти казал, татко. Който отиде на лов, ще стане жертва. 00:30.000 --> 00:32.000 Тази работа ще приключи днес. 00:32.000 --> 00:33.000 ПОСЛЕДНИ 2 ЕПИЗОДА ДО ФИНАЛА 00:35.900 --> 00:39.000 Аз никога не забравям, какво са ми сторили. 00:40.000 --> 00:42.000 Отмъщавам си. 00:42.000 --> 00:45.000 Стани и ми попречи, да видим! Стани! 00:47.000 --> 00:50.000 Колко щастлив е този, който вижда рая на земята. 00:50.000 --> 00:53.500 И колко жалко за този, който живее в ада на земята. 00:54.000 --> 00:56.000 Дамла! Майко!