WEBVTT 00:19.000 --> 00:21.000 ˙·٠• ВЪВ НОЩТА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:22.000 --> 00:24.000 ˙·٠• КОГАТО ПАДНЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:25.000 --> 00:28.000 ˙·٠• МРАК...И НАД ЗЕМЯТА Е ТЪМНО ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:29.000 --> 00:31.000 ˙·٠• И ЛУНАТА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:32.000 --> 00:33.000 ˙·٠• Е ЕДИНСТВЕНАТА ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:34.000 --> 00:35.000 ˙·٠• СВЕТЛИНА КОЯТО ВИЖДАМЕ ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:38.000 --> 00:40.000 ˙·٠• НЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:41.000 --> 00:45.000 ˙·٠• НЕ..НЯМА ДА СЕ СТРАХУВАМ ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:46.000 --> 00:48.000 ˙·٠• ДОКАТО ТИ СИ ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:49.000 --> 00:51.000 ˙·٠• ОСТАНАЛ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:52.000 --> 00:54.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 00:56.000 --> 00:59.000 ˙·٠• О darling, darling,(мили...мили) ОСТАНИ!!!˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:00.000 --> 01:02.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:03.000 --> 01:04.000 ˙·٠• О! ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:05.000 --> 01:07.000 ˙·٠• ДО МЕН! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:08.000 --> 01:09.000 ˙·٠• О ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:10.000 --> 01:13.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:16.000 --> 01:19.000 ˙·٠• АКО НЕБЕТО ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:20.000 --> 01:21.000 ˙·٠• НЯКОГА ~╰⊱♡⊱ ♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:22.000 --> 01:27.000 ˙·٠• НЯМАШЕ ДА Е ТАМ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:28.000 --> 01:29.000 ˙·٠• О И ПЛАНИНИТЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:30.000 --> 01:33.000 ˙·٠• ДА РУХНАТ В МОРЕТО ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:35.000 --> 01:37.000 ˙·٠• НЯМА ДА ПЛАЧА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:38.000 --> 01:40.000 ˙·٠• НЯМА ДА ПЛАЧА ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:41.000 --> 01:43.000 ˙·٠• НЯМА ДА СЕ СТРАХУВАМ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:44.000 --> 01:46.000 ˙·٠• НЯМА ДА ОТРОНЯ ДОРИ И ЕДНА СЪЛЗА˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:47.000 --> 01:49.000 ˙·٠• ДОКАТО ТИ СИ ОЩЕ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:50.000 --> 01:52.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 01:53.000 --> 01:56.000 ˙·٠• О darling, darling,(мили...мили) ОСТАНИ!!!˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 ♛ 01:57.000 --> 01:59.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:00.000 --> 02:02.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:03.000 --> 02:05.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛ ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:06.000 --> 02:07.000 ˙·٠• О ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:08.000 --> 02:11.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:12.000 --> 02:14.000 ˙·٠• ВИНАГИ КОГАТО ИМАШ ПРОБЛЕМИ˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 ♛ 02:15.000 --> 02:17.000 ˙·٠• ПРОСТО ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:18.000 --> 02:19.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:20.000 --> 02:21.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:22.000 --> 02:24.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:25.000 --> 02:26.000 ˙·٠• О ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 02:27.000 --> 02:30.000 ОСТАНИ ДО МЕН! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:10.000 --> 03:14.000 ˙·٠• ВИНАГИ КОГАТО ИМАШ ПРОБЛЕМИ˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:15.000 --> 03:16.000 ˙·٠• ПРОСТО ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:17.000 --> 03:19.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:20.000 --> 03:21.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:22.000 --> 03:24.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:25.000 --> 03:27.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:28.000 --> 03:29.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:30.000 --> 03:33.000 ˙·٠• О darling, darling,(мили...мили) ОСТАНИ!!!˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 ♛ 03:34.000 --> 03:35.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:36.000 --> 03:38.000 ˙·٠• О ♡ ОСТАНИ ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:39.000 --> 03:40.000 ˙·٠• ДО МЕН ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:41.000 --> 03:43.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸 03:44.000 --> 03:49.000 ˙·٠• ОСТАНИ ДО МЕН!!! ~╰⊱♡⊱╮♛˙·٠• ♪·¯·♫♬♫ℒ♡ⓥℯ🌸