WEBVTT 00:02.000 --> 00:11.000 Cinderella - Long Cold Winter "Дълга и студена зима" 00:53.000 --> 01:07.000 Чувствах се зле, плачех посред нощ 01:11.000 --> 01:25.000 Аз се опитвах, опитвах се да намеря време, за да поправя нещата 01:29.000 --> 01:42.000 Това ще бъде дълга и студена зима, дълга и студена зима без твоята любов... 01:47.000 --> 01:58.000 Аз се разхождах, бях вцепенен 01:58.000 --> 02:06.000 Вцепенен от любовта, която оставих зад себе си 02:06.000 --> 02:21.000 Аз търсех, аз търсех, но не успях да намеря душевен покой 02:23.000 --> 02:37.000 Това ще бъде дълга и студена зима, дълга и студена зима без твоята любов... 03:35.000 --> 03:47.000 Чувствах се зле, чувствах се зле 03:50.000 --> 03:55.000 Мила, мила, мила, о, аз замръзвам 03:55.000 --> 04:11.000 Замръзвам, замръзвам, студено ми е, толкова е студено, толкова е студено! 04:11.000 --> 04:23.000 Това ще бъде дълга и студена зима, дълга и студена зима без твоята любов...