WEBVTT 00:22.000 --> 00:31.000 Време, нужно е време, за да спечеля отново любовта ти 00:31.000 --> 00:39.000 Аз ще почакам, ще почакам... 00:41.000 --> 00:50.000 Любов, само любов може да възвърне отново любовта ти 00:50.000 --> 00:58.000 Аз ще почакам, ще почакам... 01:22.000 --> 01:31.000 Ще се боря, мила, аз ще се боря, за да спечеля отново любовта ти 01:31.000 --> 01:39.000 Аз ще почакам, ще почакам... 01:42.000 --> 01:50.000 Любов, само любов може да срути стените между нас някой ден 01:50.000 --> 01:58.000 Аз ще почакам, ще почакам... 02:01.000 --> 02:09.000 Ако можехме да изминем отново целия път от началото, 02:11.000 --> 02:19.000 аз щях да се опитам да променя тези неща, които убиха любовта ни 02:20.000 --> 02:26.000 Твоята гордост издигна толкова здрава стена, през която не мога да премина 02:26.000 --> 02:35.000 Наистина ли няма никакъв шанс да започнем още веднъж отначало? 02:35.000 --> 02:43.000 Аз те обичам! 02:59.000 --> 03:07.000 Опитай, мила, опитай да повярваш отново в любовта ми 03:07.000 --> 03:15.000 Аз ще почакам, ще почакам... 03:17.000 --> 03:25.000 Любов, нашата любов просто не може да бъде захвърлена 03:25.000 --> 03:33.000 Аз ще почакам, ще почакам... 03:37.000 --> 03:44.000 Ако можехме да изминем отново целия път от началото, 03:46.000 --> 03:53.000 аз щях да се опитам да променя нещата, които убиха любовта ни 03:54.000 --> 04:01.000 Твоята гордост издигна толкова здрава стена, през която не мога да премина 04:01.000 --> 04:10.000 Наистина ли няма никакъв шанс да започнем още веднъж отначало? 04:12.000 --> 04:20.000 Ако можехме да изминем отново целия път от началото, 04:21.000 --> 04:29.000 аз щях да се опитам да променя нещата, които убиха любовта ни 04:29.000 --> 04:36.000 Да, засегнах гордостта ти и знам през какво премина 04:36.000 --> 04:44.000 Трябва да ми дадеш шанс... Това не може да е краят... 04:44.000 --> 04:50.000 Все още те обичам... 04:53.000 --> 04:59.000 Все още те обичам... 05:02.000 --> 05:07.000 Все още те обичам... 05:08.000 --> 05:10.000 Имам нужда от твоята любов! 05:10.000 --> 05:16.000 Все още те обичам... 05:16.000 --> 05:19.000 Все още те обичам, мила... 05:35.000 --> 05:41.000 Все още те обичам... 05:41.000 --> 05:44.000 Имам нужда от твоята любов! 05:44.000 --> 05:49.000 Все още те обичам... 05:49.000 --> 05:52.000 Имам нужда от твоята любов! 05:58.000 --> 06:00.000 Имам нужда от твоята любов...