WEBVTT 00:01.000 --> 00:04.000 Караджа е, като птичка, мъничка. 00:05.000 --> 00:10.000 Видях белезите. Като птичка... Пърхала е, като птичка. 00:11.000 --> 00:14.000 Къде е онзи Ямач?! Къде е?! А? 00:14.000 --> 00:18.000 Нали щяхте да се грижите за нея? Нали щяхте да я защитавате? 00:18.000 --> 00:22.000 Много добре се погрижихте за човека, който ви е поверил Селим! 00:25.000 --> 00:29.000 Аличо, аз много се страхувам, че нещо ще му се случи! 00:30.500 --> 00:33.500 Джумали! Джумали, спри за малко. Къде отиваш? 00:33.500 --> 00:36.000 Вече няма да стоя, роза моя! Свърши! 00:40.000 --> 00:43.000 Остави ме, да вървя по своя път. - Няма да те оставя. 00:43.500 --> 00:47.000 Изкарай това от ума си. Никога няма да те оставя, и ти го знаеш. 00:49.000 --> 00:54.000 Дори не само аз. Даже и той няма да те остави. 00:56.000 --> 00:58.000 Дойдоха.