WEBVTT 00:03.000 --> 00:08.000 Заровил я в гората. Без никой от нас да разбере. 00:09.000 --> 00:12.000 Поверена от батко ми. 00:19.000 --> 00:25.000 В собствения й дом. Удушил я, знаеш ли? 00:30.000 --> 00:33.000 Караджа е мъничка. 00:36.000 --> 00:39.000 Караджа е, като птичка, мъничка. 00:41.000 --> 00:44.000 Видях... видях белезите. 00:45.000 --> 00:51.000 Видях белезите. Като птичка... Пърхала е, като птичка.