WEBVTT 00:04.800 --> 00:08.000 Какво ли правиш отново? - Ще видиш, ще видиш. 00:09.000 --> 00:14.000 Това е последно, Вартолу. Друго не мога да направя освен това. 00:15.000 --> 00:18.000 Дори да искам, не мога. 00:18.000 --> 00:23.000 Отново въртиш някакъв филм, но... - Ще видиш филма. 00:23.000 --> 00:26.000 Гледай, да видим. После сам ще решиш какво да правиш. 00:27.000 --> 00:30.000 Само да разберем какво правиш. 00:33.000 --> 00:35.000 Това не е ли Кулкан? - Хм. 00:35.000 --> 00:40.000 Намери ли го? - Той почина отдавна. Това го е оставил на теб. 00:42.000 --> 00:45.000 Скъпи Вартолу Садеттин. 00:45.000 --> 00:51.000 Ако сега гледаш това видео на телефона си, това означава, че твоя любим чичо ме е убил. 00:52.000 --> 00:58.000 Сега ще ти разкажа онази страна на любимия ти чичо, за която не знаеш. 00:58.500 --> 01:01.000 От къде да започна?