WEBVTT 00:03.000 --> 00:07.000 След теб нищо няма да остане, Емми. 00:08.000 --> 00:09.500 Емми! 00:09.500 --> 00:18.000 Нито масата и столовете в онова кафене, нито една снимка, нито едно писмо. 00:23.000 --> 00:26.000 Има ли нещо, което да кажеш за последно? 00:28.000 --> 00:30.000 Емми! 00:32.000 --> 00:39.000 Аз и да умре, не умирам, Джумали. А ти? 00:41.000 --> 00:43.000 Емми! 00:43.000 --> 00:51.000 Застреляй ме! Защото тогава ще започне истинската война!