WEBVTT 00:02.000 --> 00:09.000 Почти всички, които се намират в тази стая, веднъж са стреляли един в друг, така ли е? 00:11.000 --> 00:19.000 Имали нужда от смятане? Медет. Теб те знаем. - Сериен убиец. 00:20.000 --> 00:24.000 Батко и без това... - И без това... 00:25.000 --> 00:28.000 Дори мама... както и да е. 00:29.000 --> 00:33.000 Како, имаш ли такъв опит? - Пази Боже. 00:35.000 --> 00:39.000 Не дай Боже, и двамата не сме имали такова преживяване, но каквото беше, той го направи. 00:39.000 --> 00:42.000 Виж го сега! - Но ако така върви... 00:42.000 --> 00:45.000 Но ако върви така, тогава какво? Какво, ако върви така? Какво? 00:45.000 --> 00:47.000 Достатъчно! - Слушай какво казва! Слушай! 00:47.000 --> 00:53.000 Г-н Джумали! Г-н Джумали, подхожда ли ти? За Бога, става срамно на съседите. 00:53.000 --> 00:56.000 Достатъчно! Достатъчно! 01:00.000 --> 01:07.000 Говоря за последен път. Чуйте ме, казвам за последно: ще затворите, тази тема ще приключи. 01:07.000 --> 01:12.000 Каквото и да се случи. Ръката се счупва и остава в ръкава. 01:12.000 --> 01:17.500 Каквото и да се случи, ако ние сме едно семейство, ще се научим да си прощаваме. 01:17.500 --> 01:21.000 Така ли? - Така. 01:22.000 --> 01:30.000 Тогава ти пожелавам щастие със семейството ти, Ямач, защото някои грешки не се прощават.