WEBVTT 00:04.000 --> 00:20.000 ЛЕПА БРЕНА– ЛЮБОВТА Е САМО ДУМА 00:22.000 --> 00:32.000 ЛЮБОВТА Е САМО ДУМА И НИЩО ПОВЕЧЕ, ЛЮБОВТА ВИНАГИ СЕ ЧЕТЕ И ПИШЕ- ПО ЕДИН И СЪЩИ НАЧИН, 00:33.000 --> 00:46.000 НО РЪКА ЗА РЪКА ВЕЧЕ Е НЕЩО РАЗЛИЧНО И ШЕПОТЪТ НА НЕЖНИ ДУМИ ПОД ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ! 00:48.000 --> 00:57.000 ЛЮБОВТА Е ПРОСТО ДУМА И НИЩО ПОВЕЧЕ- ОБИКНОВЕНИ БУКВИ ОТ ВСЕКИ ВЪРХУ ЛИСТ ХАРТИЯ, 00:58.000 --> 01:10.000 НО ТАЙНАТА И ТРЪПКАТА СА ВЕЧЕ НЕЩО ДРУГО И ШЕПОТЪТ НА НЕЖНИ ДУМИ ПОД ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ! 01:11.000 --> 01:22.000 А ЛЮБОВТА Е ПРОСТО ДУМА И НИЩО ПОВЕЧЕ! 01:23.000 --> 01:29.000 ПОНЯКОГА САМО ЕДИН ПОГЛЕД Е ПРИЧИНА ЗА БЕЗБРОЙ БЕЗСЪННИ НОЩИ, 01:30.000 --> 01:33.000 ПОНЯКОГА И МОЛИТВИТЕ СА НАПРАЗНИ, НО ТОВА Е ЛЮБОВТА, ТОВА Е КОЕТО ОБИЧАШ! 01:34.000 --> 01:40.000 И КОГАТО ОЧИТЕ СЕ НАПЪЛНЯТ СЪС СЪЛЗИ И КОГАТО СЕ ЛЪЖЕ НЕСПОЛУЧЛИВО, 01:41.000 --> 01:45.000 ИЛИ КОГАТО ТЯЛОТО БОЛИ, ТОВА СЪЩО Е ЛЮБОВТА, ТАКА СЕ ОБИЧА! 01:46.000 --> 01:55.000 ТОВА СЪЩО Е ЛЮБОВТА, ТАКА СЕ ОБИЧА! 01:57.000 --> 02:12.000 ЛЕПА БРЕНА– ЛЮБОВТА Е САМО ДУМА 02:14.000 --> 02:25.000 ЛЮБОВТА Е ПРОСТО ДУМА И НИЩО ПОВЕЧЕ- ОБИКНОВЕНИ БУКВИ ОТ ВСЕКИ ВЪРХУ ЛИСТ ХАРТИЯ, 02:26.000 --> 02:36.000 НО ТАЙНАТА И ТРЪПКАТА СА ВЕЧЕ НЕЩО ДРУГО, ТОВА Е ПЪРВАТА БУКВА НА ИЗБРАНИТЕ ДУМИ! 02:37.000 --> 02:49.000 А ЛЮБОВТА Е ПРОСТО ДУМА И НИЩО ПОВЕЧЕ! 02:50.000 --> 02:55.000 ПОНЯКОГА САМО ЕДИН ПОГЛЕД Е ПРИЧИНА ЗА БЕЗБРОЙ БЕЗСЪННИ НОЩИ, 02:56.000 --> 03:01.000 ПОНЯКОГА И МОЛИТВИТЕ СА НАПРАЗНИ, НО ТОВА Е ЛЮБОВТА, ТОВА Е КОЕТО ОБИЧАШ! 03:02.000 --> 03:06.000 И КОГАТО ОЧИТЕ СЕ НАПЪЛНЯТ СЪС СЪЛЗИ И КОГАТО СЕ ЛЪЖЕ НЕСПОЛУЧЛИВО, 03:08.000 --> 03:12.000 ИЛИ КОГАТО ТЯЛОТО БОЛИ, ТОВА СЪЩО Е ЛЮБОВТА, ТАКА СЕ ОБИЧА! 03:13.000 --> 03:21.000 ТОВА СЪЩО Е ЛЮБОВТА, ТАКА СЕ ОБИЧА! 03:23.000 --> 03:34.000 ЛЕПА БРЕНА– ЛЮБОВТА Е САМО ДУМА 03:36.000 --> 03:44.000 ТОВА Е ЛЮБОВТА, ТАКА СЕ ОБИЧА!