WEBVTT 00:01.000 --> 00:05.000 Кой си ти, синко? Вие кои сте? 00:07.000 --> 00:12.000 Ние сме си ние, но Чукур не е стария Чукур. 00:12.000 --> 00:20.000 Грешно. Вие, не сте вие, затова Чукур не е стария Чукур. 00:22.000 --> 00:28.000 В един много важен ден за нашето семейство, ни беше показано неуважение. 00:28.000 --> 00:33.000 Това си има цена. Тази цена ще се заплати. 00:42.000 --> 00:46.000 Воденицата му работи, но аз ще спра водата на тази воденица. 00:46.000 --> 00:52.000 Тогава ще видим дали ще може да държи Чукур в ръцете си, 00:52.000 --> 00:55.000 Вартоли Садеттин!