WEBVTT 00:02.000 --> 00:06.000 Виж, това беше на твоя адаш. На дядо ти. 00:10.000 --> 00:18.000 На дядо ми Джумали ли? - Не... на истинския ти дядо. 00:21.500 --> 00:24.000 Тоест, на Идрис. 00:30.000 --> 00:32.500 Харесали ти? - Най-много това ми хареса. 00:32.500 --> 00:35.000 Е, все още не го вземаш. 00:39.000 --> 00:44.000 Ах, ти... Синът на баща си. Ти можеш да въртиш човек на пръста си. 00:44.000 --> 00:47.000 Наистина, най-много това ми хареса. 00:49.000 --> 00:51.000 Благодаря. 00:51.000 --> 00:54.000 - И не казвай на мама, но и най-много това ми хареса.