WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 Червени рози, милиони - Песен, от Руски ... 00:12.000 --> 00:21.000 Живееше на този свят художник, богат със дом и със приятели, 00:22.000 --> 00:33.000 но беше влюбен във актриса, която обожаваше цветята. 00:34.000 --> 00:45.000 Тогава си продаде той дома, продаде си картините, кръвта, 00:46.000 --> 00:56.000 и за парите купи красота - цяло море от алени цветя. 00:57.000 --> 01:08.000 Милиони Милиони Червени рози, ще видиш от прозореца си ти, 01:09.000 --> 01:21.000 защото който истински обича море от рози ще ти подари. 01:22.000 --> 01:25.000 Милиони Милиони Червени рози, ще видиш от прозореца си ти, 01:27.000 --> 01:29.000 защото който истински обича море от рози ще ти подари. 01:31.000 --> 01:38.000 море от рози ще ти подари. 01:39.000 --> 01:46.000 художникът с любящото сърце.... 01:47.000 --> 01:52.000 Когато се събуди тя и на сутринта и през прозереца погледна пак града, 01:53.000 --> 02:07.000 тя чудо някакво видя, площада цял покрит с цветя. 02:09.000 --> 02:10.000 И в продължение на своя сън видя тя океан от цветове, 02:11.000 --> 02:21.000 с дъх затаен очакваше я вън художникът с любящото сърце. 02:22.000 --> 02:28.000 Но срещата им беше много кратка - отнесе я експресът във нощта, 02:29.000 --> 02:34.000 в живота и завинаги остана за алените рози песента. 02:35.000 --> 02:36.000 Милиони Милиони Червени рози, ще видиш от прозореца си ти, 02:37.000 --> 02:44.000 защото който истински обича море от рози ще ти подари. 02:35.000 --> 02:48.000 море от рози ще ти подари.... 02:49.000 --> 02:54.000 художникът с любящото сърце.... 02:55.000 --> 02:59.000 Живееше на този свят художник, несгоди много преживя, 03:00.000 --> 03:11.000 душата му се сгряваше от спомена за малкия площад покрит за любимата с цветя. 03:12.000 --> 03:17.000 художникът с любящото сърце.... 03:18.000 --> 03:20.000 с дъх затаен очакваше я вън.. 03:21.000 --> 03:31.000 И в продължение на своя сън видя тя океан от цветове, 03:32.000 --> 03:43.000 тя чудо някакво видя, площада цял покрит с цветя. 03:44.000 --> 03:50.000 Милиони Милиони Червени рози, ще видиш от прозореца си ти, 03:51.000 --> 03:55.000 И в продължение на своя сън видя тя океан от цветове, 03:56.000 --> 04:01.000 тя чудо някакво видя, площада цял покрит с цветя. 04:06.000 --> 04:10.000 Милиони Милиони Червени рози, ще видиш от прозореца си ти, 04:11.000 --> 04:18.000 защото който истински обича море от рози ще ти подари. 04:19.000 --> 04:26.000 И в продължение на своя сън видя тя океан от цветове, 04:27.000 --> 04:30.000 видя тя океан от цветове,... 04:31.000 --> 04:34.000 Песен - Червени рози, милиони