WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 Пловдив 3-ти март 2021 г.- Преди началото на молебена за 3 март