WEBVTT 00:01.000 --> 00:07.000 Чукур... ни е поверен от баща ни. 00:09.000 --> 00:15.000 И не земята и камъните са ценни в него, а неговите хора. 00:17.000 --> 00:20.000 Ти си развалил Чукур. 00:21.000 --> 00:24.000 Тук не мирише като Чукур. 00:25.500 --> 00:30.000 Тук не е Чукур на Идрис Кочовалъ. 00:34.000 --> 00:37.000 Ще върна всичко тук в предишния му вид. 00:37.000 --> 00:43.000 С теб или въпреки теб. Ще го оправя.