WEBVTT 00:01.000 --> 00:06.000 Имаме гост, деца. Като казвам гост, това е само за днес. 00:06.000 --> 00:09.000 Ямач... - А утре ще е част от семейството. 00:09.000 --> 00:13.000 Сине! Сине! Сине! 00:13.000 --> 00:17.000 Хайде, прегърнете чичо си. 00:19.000 --> 00:22.000 Да си вървим ли оттук? - Откъде възникна това? 00:23.000 --> 00:26.500 Моята последна надежда беше брат ми, Ямач. 00:28.000 --> 00:34.000 Я виж, аз и него съм загубил. Няма смисъл да стоя тук. 00:36.000 --> 00:40.000 Тук не е, както ти го знаеш, какиното. Всичко много се промени, Ямач. Моля те. 00:40.000 --> 00:46.000 - Кое се промени? Тук е моя дом. Защо да си вървя? И къде да вървя? 00:46.000 --> 00:50.000 Ти видя Джумали, нали? Видя батко си. - Да, видях го. Малко е странен. 00:51.000 --> 00:55.000 Това, което стори на него, същото ще го стори и на теб.