WEBVTT 00:00.001 --> 00:03.000 Бате. - Фейяз. 00:04.000 --> 00:06.000 Добре дошъл. 00:07.500 --> 00:12.500 Има ли чай тук за нас? - Ние такова... Ние да вървим, ела. 00:13.000 --> 00:21.000 Ако го има Чичо, има и Чукур! Ако го има Чичо, има и мир! 00:21.000 --> 00:23.000 Ако го има Чичо, има и Чукур! 00:24.000 --> 00:30.000 Ти каза същото за всички. Каза: "Всички са моето семейство.", но виж резултата. 00:30.000 --> 00:33.800 Ямач не би го направил. Само той остана. Само той остана. 00:33.800 --> 00:35.500 Моят брат не би го направил! 00:35.500 --> 00:40.000 Тези неща не ги искам! Тук е моя дом! Бате, ставайте! Тук е моя дом! 00:40.000 --> 00:42.000 Не искам! Тези неща не ги искам! 00:42.000 --> 00:46.000 Искам да ми целунат ръка и да стоят до мен. 00:46.000 --> 00:53.000 Защото вече аз съм кралят на Чукур и на Кочовалъ.