WEBVTT 00:00.000 --> 00:10.000 Ако ви е харесал клипа абонирайте се :)