WEBVTT 00:02.000 --> 00:06.000 Днес е най-хубавия ден от новия ти живот. 00:07.500 --> 00:10.300 Защото после никак няма да бъде толкова хубаво. 00:10.300 --> 00:15.000 Затова запомни този последен ден от стария си живот. 00:18.000 --> 00:22.000 От този ден обичайния за теб живот приключи. 00:25.500 --> 00:32.500 Твоето семейство го няма. Любимите ти, твоят Чукур - никой не може да те намери. 00:33.000 --> 00:40.000 Никой не може да ти помогне. От сега нататък ти си мой. 00:47.000 --> 00:49.000 Селям Алейкум, моля. 00:50.000 --> 00:55.000 Ти... кой си?