WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 На моя живот, на моето семейство, на моето неродено дете... 00:07.000 --> 00:11.000 Тя не е твое семейство! Ти имаш едно семейство и това сме ние! 00:11.000 --> 00:15.000 Онази жена и детето й нямат място в нашето семейство! 00:15.000 --> 00:17.500 Ти не можеш да решиш това, г-жа Султан. 00:17.500 --> 00:23.000 Мога! Ще изгоня от вратата си убийцата на Идрис Кочовалъ! 00:23.500 --> 00:27.500 Да се моли, че не й взех живота. Това е последната ми дума, Ямач. 00:28.000 --> 00:31.500 Аз съм убиецът на Идрис Кочовалъ! - Замълчи! 00:31.500 --> 00:36.000 Така трябваше, така направих! Приключи! 00:36.000 --> 00:41.000 Това момиче унищожи собственото си семейство, за да спаси моя живот. 00:41.000 --> 00:43.000 Тя си заплати двойно за това, което направи. 00:44.000 --> 00:47.000 Ти ме повика тук от Париж. Каза ми, да стана глава на семейството. 00:47.000 --> 00:50.000 И аз си заплатих достатъчно цената. 00:50.000 --> 00:55.000 Но няма да жертвам за теб, детето си и Ефсун, к-жа Султан. 00:56.000 --> 00:59.000 Така да го знаеш. Това е последната ми дума.