WEBVTT 00:33.000 --> 00:39.000 Аз видях как утрото бе разбито от един изстрел 00:39.000 --> 00:44.000 Чух писък и го видях да пада, никой не извика 00:46.000 --> 00:52.000 Видях една майка, тя се молеше за сина си... 00:52.000 --> 00:57.000 "Върни го, нека живее, не го оставяй да умре!" 00:58.000 --> 01:05.000 Питал ли си се някога дали на небето има рай? 01:05.000 --> 01:11.000 Защо не можем да го открием? 01:13.000 --> 01:20.000 Защото всички ние живеем под едно и също Слънце 01:20.000 --> 01:27.000 Всички ходим под една и съща Луна 01:27.000 --> 01:36.000 Тогава защо, защо не можем да живеем заедно? 01:40.000 --> 01:46.000 Видях как вечерта спуска една подир друга своите сенки 01:46.000 --> 01:51.000 Гледахме агнето, легнало за жертвоприношение 01:53.000 --> 01:59.000 Аз видях децата, децата на Слънцето 01:59.000 --> 02:04.000 как плачат, как страдат и как умират... 02:06.000 --> 02:12.000 Питал ли си се някога дали на небето има рай? 02:12.000 --> 02:19.000 Защо не можем да спрем тази война? 02:20.000 --> 02:27.000 Защото всички ние живеем под едно и също Слънце 02:27.000 --> 02:34.000 Всички ходим под една и съща Луна 02:34.000 --> 02:45.000 Тогава защо, защо не можем да живеем заедно? 02:47.000 --> 02:52.000 Мисля си, че понякога губя разсъдъка си 02:52.000 --> 03:00.000 Ние губим всичко, което имаме, а изглежда на никой не му пука 03:00.000 --> 03:05.000 Ала моето сърце неизменно ми говори: 03:05.000 --> 03:13.000 "Трябва да се опомним и да дадем малко любов в нашия свят..." 03:26.000 --> 03:32.000 А има ли наистина значение дали там горе има рай? 03:32.000 --> 03:38.000 Със сигурност трябва да имаме поне малко любов 03:40.000 --> 03:47.000 Защото всички ние живеем под едно и също небе 03:47.000 --> 03:54.000 Ние всички гледаме едни и същи звезди 03:54.000 --> 04:04.000 Тогава защо, защо не можем да живеем заедно? 04:05.000 --> 04:13.000 Защото всички ние живеем под едно и също Слънце 04:13.000 --> 04:20.000 Ние всички гледаме едни и същи звезди 04:20.000 --> 04:30.000 Тогава защо, кажи ми защо не можем да живеем заедно...