WEBVTT 00:00.001 --> 00:03.000 Ефсун си отиде, Ямач. 00:03.000 --> 00:06.000 Нещата, които преживя тук, може би й дойдоха тежко. 00:07.000 --> 00:15.000 Каза: "Аз не искам такъв живот, не мога да живея тук. Ямач да ми прости." и си отиде. 00:15.000 --> 00:18.000 Како, ти ще знаеш. Ефсун къде отиде? 00:19.000 --> 00:23.000 Трябва да има нещо. Трябва да има някаква следа. 00:28.000 --> 00:31.000 През целият си живот, ще се опитваш да избягаш от мен. 00:31.000 --> 00:35.000 Но въпреки това, последното лице, което ще видиш докато умираш, ще бъде моето. 00:35.000 --> 00:37.000 Разбира се, скъпа моя, разбира се. 00:40.800 --> 00:42.000 Дамла? 00:42.000 --> 00:46.000 Не можах да я позная. - Синко, даже аз не можах да позная жена си.