WEBVTT 00:01.000 --> 00:09.000 Scorpions - The best is yet to come "Най-доброто тепърва предстои" 00:13.000 --> 00:20.000 През пустинните равнини, където нищо не се осмелява да расте, 00:20.000 --> 00:27.000 аз те научих да пееш, а ти ме научи на всичко, което знам 00:27.000 --> 00:36.000 И си мисля, че нощта е още в началото, а ние не знаем дали ще доживеем до сутринта... 00:36.000 --> 00:42.000 Най-доброто тепърва предстои Знам, това ти е известно, 00:42.000 --> 00:49.000 че ние сме едва в началото, въпреки върховете и паденията 00:49.000 --> 00:56.000 И как да живея без теб, когато ти си толкова важна част от мен? 00:56.000 --> 01:03.000 Ти винаги си била единствената, която ме поддържа вечно млад 01:03.000 --> 01:06.000 И най-доброто тепърва предстои! 01:06.000 --> 01:13.000 Не гледай настоящето, най-доброто тепърва предстои! 01:13.000 --> 01:20.000 Хвани ме за ръка, най-доброто тепърва предстои! 01:25.000 --> 01:32.000 Размишлявайки за миналото... Как се смеехме и плачехме... 01:32.000 --> 01:39.000 Аз нищо не бих променил Не бих могъл, дори и да бях направил опит 01:39.000 --> 01:48.000 Въпреки вятъра и дъжда, духът на нашата песен си остава един и същ 01:48.000 --> 01:54.000 Най-доброто тепърва предстои Знам, това ти е известно, 01:54.000 --> 02:01.000 че ние сме едва в началото, въпреки върховете и паденията 02:01.000 --> 02:08.000 И как да живея без теб, когато ти си толкова важна част от мен? 02:08.000 --> 02:15.000 Ти винаги си била единствената, която ме поддържа вечно млад 02:15.000 --> 02:18.000 И най-доброто тепърва предстои! 02:18.000 --> 02:25.000 Не гледай настоящето, най-доброто тепърва предстои! 02:25.000 --> 02:32.000 Хвани ме за ръка, най-доброто тепърва предстои! 02:32.000 --> 02:36.000 Не можеш ли да го почувстваш във въздуха? 02:38.000 --> 02:43.000 То е в твоето сърце и навсякъде около нас 02:45.000 --> 02:51.000 Ние трябва да запазим тази мечта жива 02:54.000 --> 03:01.000 Прекосихме още един път и посрещаме поредния ден 03:01.000 --> 03:08.000 Войниците никога не умират, те просто изчезват зад хоризонта 03:08.000 --> 03:18.000 Как да остареем, щом звукът съпътстващ живота ни е рокендрол? 03:18.000 --> 03:25.000 А най-доброто тепърва предстои Знам, това ти е известно, 03:25.000 --> 03:32.000 че ние сме едва в началото, въпреки върховете и паденията 03:32.000 --> 03:39.000 И как да живея без теб, когато ти си толкова важна част от мен? 03:39.000 --> 03:46.000 Ти винаги си била единствената, която ме поддържа вечно млад 03:46.000 --> 03:49.000 И най-доброто тепърва предстои! 03:49.000 --> 03:56.000 Не гледай настоящето, най-доброто тепърва предстои! 03:56.000 --> 04:02.000 Хвани ме за ръка, най-доброто тепърва предстои! 04:02.000 --> 04:09.000 Не гледай настоящето, най-доброто тепърва предстои! 04:09.000 --> 04:17.000 Хвани ме за ръка, най-доброто тепърва предстои! 04:17.000 --> 04:23.000 Не гледай настоящето, най-доброто тепърва предстои! 04:23.000 --> 04:30.000 Хвани ме за ръка, най-доброто тепърва предстои!