WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 Не ти ли харесаха моите изненади? - Изненади? 00:07.000 --> 00:11.000 Хайде, трябва да си намерил поне една! 00:11.000 --> 00:14.000 Какво имаш предвид под изненади? 00:15.000 --> 00:19.000 Не сте ли отворили все още кафенето? Какво ти казах? 00:19.000 --> 00:26.000 Ако си главата на този Чукур, трябва да ставаш рано, рано! 00:33.800 --> 00:39.000 Бебе, направи нещо. И каквото ще правиш, го направи бързо.