WEBVTT 00:27.475 --> 00:33.962 *** Το μερτικό μου απ' τη χαρά *** *** МОЯТ ДЯЛ ОТ РАДОСТТА *** 00:34.773 --> 00:41.661 *** μου το 'χουν πάρει άλλοι *** *** МИ ГО ОТНЕХА ПАК ДРУГИ *** 00:43.000 --> 00:50.907 *** γιατί είχα χέρια καθαρά *** *** ЗАЩОТО ИМАХ ЧИСТИ РЪЦЕ *** 00:50.907 --> 00:58.187 *** και μια καρδιά μεγάλη *** *** И ЕДНО ГОЛЯМО СЪРЦЕ *** 00:58.618 --> 01:06.557 *** γιατί είχα χέρια καθαρά *** *** ЗАЩОТО ИМАХ ЧИСТИ РЪЦЕ *** 01:06.557 --> 01:13.445 *** και μια καρδιά μεγάλη *** *** И ЕДНО ГОЛЯМО СЪРЦЕ *** 01:13.639 --> 01:21.642 *** Θεέ μου τη δεύτερη φορά *** *** ГОСПОДИ МОЙ - ВТОРИЯТ ПЪТ *** 01:21.702 --> 01:28.858 *** που θα 'ρθω για να ζήσω *** *** В КОЙТО ЩЕ ДОЙДА ЗА ДА ЖИВЕЯ *** 01:29.577 --> 01:36.508 *** όσο η καρδιά κι αν λαχταρά *** *** КОЛКОТО И СЪРЦЕТО МИ ДА КОПНЕЕ *** 01:36.618 --> 01:44.858 *** δε θα ξαν' αγαπήσω *** *** НЯМА ДА ОБИЧАМ ОТНОВО *** 02:00.351 --> 02:07.065 *** Σαν θαλασσόδαρτο σκαρί *** *** КАТО ОТ МОРЕТО ВЛАЧЕН КОРАБ *** 02:07.454 --> 02:15.106 *** σαν βράχος ρημαγμένος *** *** КАТО ОПУСТОШЕНА СКАЛА *** 02:15.773 --> 02:23.742 *** ήρθα σαν ξένος στη ζωή *** *** ДОЙДОХ КАТО ЧУЖД В ЖИВОТА *** 02:23.742 --> 02:31.205 *** και ξαναφεύγω ξένος *** *** И ОТНОВО ЩЕ СИ ЗАМИНА ЧУЖД *** 02:31.484 --> 02:39.292 *** ήρθα σαν ξένος στη ζωή *** *** ДОЙДОХ КАТО ЧУЖД В ЖИВОТА *** 02:39.351 --> 02:46.342 *** και ξαναφεύγω ξένος *** *** И ОТНОВО ЩЕ СИ ЗАМИНА ЧУЖД *** 02:46.504 --> 02:54.320 *** Θεέ μου τη δεύτερη φορά *** *** ГОСПОДИ МОЙ - ВТОРИЯТ ПЪТ *** 02:54.320 --> 03:02.003 *** που θα 'ρθω για να ζήσω *** *** В КОЙТО ЩЕ ДОЙДА ЗА ДА ЖИВЕЯ *** 03:02.494 --> 03:09.382 *** όσο η καρδιά κι αν λαχταρά *** *** КОЛКОТО И СЪРЦЕТО МИ ДА КОПНЕЕ *** 03:09.649 --> 03:17.631 *** δε θα ξαν' αγαπήσω *** *** НЯМА ДА ОБИЧАМ ОТНОВО ***