WEBVTT 00:01.000 --> 00:03.000 Ти, насила нищо не можеш да ме накараш да направя! 00:03.000 --> 00:04.300 Никой не може да ме накара! 00:04.300 --> 00:07.000 Тук не мога да те защитя, трябва да си при мен. 00:07.000 --> 00:10.000 Защо? Защо? - Чаатай дойде! 00:12.000 --> 00:14.000 Да ви кажа ли нещо? 00:15.000 --> 00:20.000 Наистина много ми липсвахте. Моля ви, да не се отдалечаваме. 00:22.000 --> 00:26.000 Вие отдавна ли се познавате с Ямач? Аз не съм те виждала преди. 00:26.000 --> 00:28.000 Отдавна, да. 00:30.000 --> 00:32.000 Тук съм. Хайде, ела и ме вземи. 00:32.000 --> 00:35.000 Колкото души сме дошли, толкова ще се върнем. Разбрано ли е? 00:35.000 --> 00:39.000 Ела, че да ти покажа, колко ъгли има по света. 00:40.000 --> 00:41.200 Животно. 00:42.000 --> 00:44.200 Лягайте долу! Бомба! 00:46.000 --> 00:51.300 Каквото и да направиш, няма бягане от Чукур, Дженгиз.