WEBVTT 00:06.000 --> 00:12.000 Твоят син умря! Синът ти умря! Тази нощ, синът ти умря! 00:14.000 --> 00:17.000 Тези типове стъжниха живота ти, Дженгиз! 00:18.000 --> 00:24.000 Това няма друго значение на турски! Ямач, стъжни живота ти! 00:27.000 --> 00:34.000 Фараби е казал: Хората, които пренебрегват всичко заради своята си изгода, 00:35.000 --> 00:40.000 мястото, което ще достигнат рано или късно ще бъде разочарование.